Translate

lördag 24 augusti 2013

Vad är Kvinnohemmet?

Kvinnohemmet ligger inte långt från Basundhara, men på grund av den eftersatta vägen tar resan ca 1 timme. Det är ett skyddat boende för utsatta kvinnor. Huset byggdes för 50 kvinnor, men idag bor där drygt 70 kvinnor samt till alldeles nyligen (våren 2013) ett 30-tal av deras och andras barn.

Infarten till Kvinnohemmet och Integral School

Kvinnorna som bor på hemmet gör det av olika anledningar; de är psykiskt sjuka, utvecklingsstörda, familjerna har övergivet dem, de har fått barn som ogifta och/eller utsatts för brott. De har till viss del sysselsättning i form av trädgårds- och byggarbete men inte något att göra därutöver. Det förekommer ofta bråk och slagsmål mellan kvinnorna.
Myndigheterna har bett (ålagt) Basundhara att ta hand om dessa kvinnor, kvinnor som annars skulle ha levt ett mycket hårt och utsatt liv på gatan, förskjutna av sina familjer. Trots detta har Basundhara under de senaste två åren fått ett bidrag på endast 500 Rs per kvinna, vilket motsvarar ca 70 kronor.

Gallret är för att skydda kvinnorna - inte stänga dem inne

Bland dessa kvinnor bodde alltså tills helt nyligen ett 30-tal barn. Ledningen på Basundhara var mycket väl medvetna om att detta inte var en optimal situation för barnen, men vad var alternativet? Att slänga ut dem på gatan? Därför byggde man en helt ny skolbyggnad intill den gamla med plats för fler klassrum, en datasal, ett kemilabb och bibliotek. Men framför allt bostäder för barnen på övre plan. På så sätt har barnen flyttas ut från den mycket olämpliga miljön inne på kvinnohemmet.

Kvinnohemmet

Föreningen Basundharas Vänner har genom sitt biståndsarbete varit med och bekostat den nya skolbyggnaden.

måndag 19 augusti 2013

Lekhallen är klar

Hösten 2009 var så äntligen lekhallen klar. Dessutom har man inrett ett rum och anställt en terapeut för att kunna ge barnen med "special needs" all den träning och stimulans de behöver.


Lekhallen i bruk

LeksakerTerapeuten i det speciella behandlingsrummet

söndag 18 augusti 2013

December 2008

I december 2008 åkte två familjer till Basundhara för att hämta sina barn, de kunde samtidigt överlämna två checkar från vår förening.

Checken på 10.000 kronor gick till det fortsatta byggandet av lekhallen. Checken på 6.000 kronor gick till reparation av kvinnohemmet som blivit förstört i en översvämning samma höst.


Lekhallsbygget
Här har man kommit halvvägs i byggandet
Vägen till kvinnohemmet är översvämmad
torsdag 1 augusti 2013

Lekhall

Basundhara beslutade sig för att bygga ut barnhemmet med ytterligare en flygel som skulle inrymma bland annat en lekhall. Vi fick en förfrågan om det var något vi kunde bistå, och det ville vi naturligtvis.

I maj 2008 åkte en familj ned för att hämta sitt barn, och med sig hade de en check på 20.000 kronor. Med sig hem igen hade de ett kvitto på att man mottagit pengarna.


Kvitto, maj 2008

Projekt

Ganska snart infann sig en önskan från våra medlemmar att biståndet ska gå till något speciellt projekt på Basundhara. Detta för att pengarna vi skickar inte ska stoppas i en massa olika hål, vi vill ju kunna se att pengarna verkligen gör skillnad. Inte minst för att motivera biståndsgivarna till att skänka ännu mer pengar.

Vi hade en del idéer, men insåg också att vi till exempel inte skulle kunna avlöna en specifik lärare eller terapeut eftersom vi inte kan garantera hur mycket pengar vi kan bistå med varje år. Allt hänger ju på givarnas goda vilja.

Med hjälp av Monica Lind på Adoptionscentrum fick till slut tips om att bistå ett antal madrasser och sängar till både äldre barn och spädbarn. Det satt dock långt inne, eftersom en indier inte gärna "tigger" utan anser att givaren bestämmer gåvan. Totalt skickade vi 14.000 kronor under åren 2004 och 2005.

Housemother Soudamini vid en av de nya sängarna