Translate

lördag 24 augusti 2013

Vad är Kvinnohemmet?

Kvinnohemmet ligger inte långt från Basundhara, men på grund av den eftersatta vägen tar resan ca 1 timme. Det är ett skyddat boende för utsatta kvinnor. Huset byggdes för 50 kvinnor, men idag bor där drygt 70 kvinnor samt till alldeles nyligen (våren 2013) ett 30-tal av deras och andras barn.

Infarten till Kvinnohemmet och Integral School

Kvinnorna som bor på hemmet gör det av olika anledningar; de är psykiskt sjuka, utvecklingsstörda, familjerna har övergivet dem, de har fått barn som ogifta och/eller utsatts för brott. De har till viss del sysselsättning i form av trädgårds- och byggarbete men inte något att göra därutöver. Det förekommer ofta bråk och slagsmål mellan kvinnorna.
Myndigheterna har bett (ålagt) Basundhara att ta hand om dessa kvinnor, kvinnor som annars skulle ha levt ett mycket hårt och utsatt liv på gatan, förskjutna av sina familjer. Trots detta har Basundhara under de senaste två åren fått ett bidrag på endast 500 Rs per kvinna, vilket motsvarar ca 70 kronor.

Gallret är för att skydda kvinnorna - inte stänga dem inne

Bland dessa kvinnor bodde alltså tills helt nyligen ett 30-tal barn. Ledningen på Basundhara var mycket väl medvetna om att detta inte var en optimal situation för barnen, men vad var alternativet? Att slänga ut dem på gatan? Därför byggde man en helt ny skolbyggnad intill den gamla med plats för fler klassrum, en datasal, ett kemilabb och bibliotek. Men framför allt bostäder för barnen på övre plan. På så sätt har barnen flyttas ut från den mycket olämpliga miljön inne på kvinnohemmet.

Kvinnohemmet

Föreningen Basundharas Vänner har genom sitt biståndsarbete varit med och bekostat den nya skolbyggnaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar