Translate

söndag 15 september 2013

Tusen tack!

Genom åren har styrelsen haft lite dåligt samvete för att vi inte kunnat tacka alla biståndsgivare på ett ordentligt sätt. Tiden har liksom inte riktigt funnits till. I och med att jag nu enbart ägnar mig åt biståndsarbetet är just "tackandet" något som kan lyftas högre på prioriteringslistan.

I dagarna går därför ett tackbrev ut, som en bekräftelse på vår och Basundharas tacksamhet.

Jag vill samtidigt poängtera att ingen gåva varit obetydlig eller förringad. Vartenda öre har vi vidarebefordrat till Indien, de har kommit fram och de har gjort skillnad!

Fortsätt gärna att göra skillnad...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar