Translate

torsdag 31 oktober 2013

Varför bistå en skola?

Sedan 2009 bistår vi Basundharas internatskola med ekonomisk hjälp.

Varför är det så viktigt att barn, och framför allt flickor, får möjlighet att gå i skolan?

För ett år sedan chockades världen när den pakistanska flickan Malala sköts av talibaner på väg till skolan. Hon började som 11-åring att blogga för BBC om flickors rättighet till utbildning. Hon hyllades världen över, men talibanerna såg henne som ett starkt hot mot deras begränsande regler. Malala överlevde och när hon vaknade var hon en världsberömd kämpe som bland annat fått tala inför FN.


Malala Yousafzai


Fortfarande går 66 miljoner flickor i världen inte i skolan. Det är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser.

Exempel på hinder som gör att flickor inte går i skolan:

  • Barnäktenskap. Varje dag riskerar närmare 40 000 flickor under 18 år att giftas bort. Det leder ofta till att flickor tvingas sluta skolan och blir gravida medan de själva är barn.
  • Tidiga graviditeter och osäkra aborter är den vanligaste dödsorsaken bland flickor 15-19 år i U-länder.
  • Våld mot flickor. Till exempel gör risken för övergrepp på väg till skolan att föräldrar inte vågar låta sina flickor gå dit.
  • Tungt hushållsarbete. Flickor förväntas ofta ta hand om småsyskon och hushållet i stället för att utbilda sig.


Världsbanken har i studier kommit fram till att ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdom är att satsa på flickors utbildning. En utbildad flicka gifter sig senare, föder färre och friskare barn och ökar sina framtida inkomster med upp till 20 procent.

Forskning visar också att kvinnor återinvesterar det de tjänar i sin familj i större utsträckning än män, vilket gör att de kan lyfta sig själva och nästa generation ur fattigdom.

FN:s uträkningar visar att vissa länder förlorar så mycket som 6,5 miljarder kronor per år genom att inte flickor får utbildning.

Det går att vända utvecklingen – om viljan finns! Det förutsätter att regeringar världen över satsar resurser på att ge alla flickor rätt till en utbildning av god kvalitet i minst nio år samt utrotar barnäktenskap och våld mot flickor.

Under tiden världens vise män funderar, hjälper vi flickorna på Basundhara Integral School till en utbildning - hjälp till du också!

Uggla läser en bok
Källor: Aftonbladet och Expressen

fredag 25 oktober 2013

Mera skolprojekt

För att hålla intresset uppe bland alla som skänker pengar, har vi förklarat för Basundhara hur viktigt det är att vi får rapporter om hur arbetet fortskrider. Trots att personalen har en tung arbetsbörda har de tagit till sig vår önskan. Rapporterna kommer inte tätt, men när de väl kommer är de oerhört gedigna.

I slutet på 2012 skickade vi 40.000 kronor, och några månader senare kom följande rapport från Integral School;

"Årlig rapport 2012-2013

Idag är en minnesvärd dag för skolan då vi firar 3 år. Trots många hinder längs vägen så går vi sakta med säkert mot en utveckling. Vi är glada att kunna säga att vi till viss del har förverkligat en dröm från huvudorganisationen Basundhara, och det är att kunna erbjuda de missgynnade barnen i vår stat en anständig och omvårdande barndom tillsammans med en formell utbildning.

Det har varit många svårigheter men vi har lyckats behålla vår anda och det har lett oss till målet. När vi startade hade vi 32 barn som bodde inne på kvinnohemmet. Nu har de flyttat in i en annan byggnad med plats för ytterligare 20 barn. Vi har nu 59 elever i skolan, 52 från boendet och 7 från fattiga familjer i närliggande byar. Barnen är mellan 4 och 16 år och omhuldas av lärarnas kärlek och omvårdnad. För närvarande kan vi inte ge barnen allt vi önskar, men vi kan stolt säga att det vi erbjuder är på nivå med andra internatskolor i staten. Vi hoppas att med tiden kunna ge fler behövande barn möjligheter så de inte känner sig förfördelade i livet.

Det är väldigt upplyftande att se att barnen har visat på stora förbättringar när det gäller deras känslomässiga beteende. De har fått mer självförtroende, blivit mer disciplinerade och ansvarstagande.

När det gäller utbildningsutvecklingen så har 10-20 elever i olika klasser klarat 80% av betygen och resterande fortsätter att utvecklas, men undantag för några få.

Följande är några av alla höjdpunkter som våra barn presterat;

Rani Podar i klass 5 har gjort inträdesprovet till Novodaya Schools

I tecknings-, yoga- och musiktävlingar som arrangerats av andra skolor har eleverna visat sina förmågor.

Den 23 september 2012 kom Nilu Patra, klass 5, på tredje plats i en tävling som organiserades av Odisha Yogasana Association och blev uttagen till att delta i en yogatävling på riksnivå i Punjab. Där kom hon på femte plats och fick pris och diplom av idrottsministern i Punjab. Nu är hon uttagen att vara med i en internationell yogatävling i Taiwan. Nilus framgångar är ett resultat av yogalärarens beundransvärda ansträngningar.

Mami Pradhan fick ett tröstpris i yogatävlingen som anordnades av Cuttack District Yogasan Association.

Våra barn gjorde oss stolta genom sitt deltagande i en yogauppvisning i november 2012, som organiserades av Departmen of Health an Family Welfare.

Den 20 januari 2013 fick fem av våra studenter pris i en skoltävling som organiserades av Vedic Yoga Pith i Cuttack. Subrat Pradhan och Chandrika Mahanta kom på fjärde plats i barnklassen, pojkar respektive flickor. Bland juniorflickor kom Rani Podar och Mamali Jena på andra plats, och Tapaswini Sethi på en tredje plats.

Den 6 januari 2013 fick Nilu Patra och Mami Pradhan placeringar i musik och teckning i en tävling som anordnades av Child Line i Cuttack.

Den 13-14 oktober 2012 deltog Rani Podar och Nilu Patra i en vetenskapsutställning.

Den 7 oktober 2012 deltog några elever i en målartävling på riksnivå i Bhubaneswar.

Våra elever fick uppskattning från besökarna för deras begåvade skådespelarinsatser i en pjäs som uppfördes under Baliyatra som anordnades av barnens välfärdskommitté i Odisha.

Den 7 december 2012 blev våra elever hyllade när de sjöng inledningssången vid firandet av Radhanatha Raths födelsedag.

I september 2012 organiserades ett ögonläger i vår skola av Dr Agrawals ögonsjukhus i Cuttack.

Vi har firat Ganesh Puja, Saraswati Puja, Raskhya Bandhan och även nationella helgdagar som Independence Day, Republic Day, Barnens Dag och Lärarnas Dag.

I år har skolutflykten gått till Puri och Konark, vilket är en dröm som blivit sann för våra barn. De var överlyckliga den dagen.


Barnen fick för första gången se havet när de åkte till PuriTrots att vi inte nått allt vi planerat tidigare har vi utvecklats. Vi hoppas att med er goda vilja och stöd så kan vi framöver ge barnen mer glädje och löften i livet."

söndag 20 oktober 2013

Jättecyklon in över Odisha

Förra veckan började massmedia rapportera om cyklonen "Phailin". Den förväntades dra in över Odisha* under lördagen den 12 oktober med vindstyrkor på över 200 km i timmen. Man beräknade även att 12 miljoner (!) människor skulle komma att påverkas.

Den tätbefolkade delstaten som ligger vid den Bengaliska viken är ofta utsatt för kraftiga monsunregn, tsunamis och cykloner.

Delstaten Odisha är rödmarkerad


I minnet fanns den fruktansvärda cyklonen år 1999 som krävde 20.000 dödsoffer, men denna gång var man betydligt bättre förberedd. Myndigheterna lyckades evakuera 860.000 människor, även om vissa vägrade lämna sina hem och sina djur.

När stormen mattades av efter ungefär 6 timmar kunde man konstatera att endast ett fåtal människor omkommit av fallande träd eller att hus kollapsat. De överlevande har trots detta drabbats hårt med förstörda hus och dränkta åkrar. Ett enormt arbete återstår med att röja bort träd som fallit, laga elledningar och bygga nya hus. Man varnar dessutom för att vattennivåerna kan stiga med upp mot 9 meter.

Naturligtvis fanns mina tankar hos våra vänner på barnhemmet. Jag mailade dem och på söndagen fick jag ett kort svar från Akshaya som kunde berätta att de klarat sig relativt bra, men då saknade både el och vatten.  Efter det har jag inte hört något mer, men vi får hoppas att inga nyheter är goda nyheter...


* Odisha hette tidigare Orissa, vilket massmedia oftare använder sig av.

fredag 11 oktober 2013

Barn i världen

Ingen har väl kunnat undgå att det är dags för Världens Barn igen, och ikväll sänder SVT den stora insamlingsgalan.

Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj och involverar en stor del av det ideella Sverige. Närmare 45.000 frivilliga är engagerade samtidigt som Sveriges Television och Sveriges Radio uppmärksammar kampanjen.

2012 års insamlingsresultat blev 83,8 miljoner kronor! Pengarna brukar ramla in genom en mängd olika jippon, men de största summorna kommer nog in via bössinsamlingar, telefonsamtal och sms. De fördelas sedan mellan 21 olika hjälporganisationer. Inget tyder väl på att årets resultat kommer att bli sämre än så.

Föreningen Basundharas Vänner har inte på långa vägar lika stora muskler som Radiohjälpen. Vi lottar varken ut fotbollsresor till Zlatan eller middagar med Carl-Jan, men under tio års tid har vi ändå i egen regi lyckats skicka sammanlagt 156.000 kronor till några av världens barn, bosatta i Odisha. Och inom kort kommer vi att skicka ytterligare 50.000 kronor. Alla gåvor går oavkortat till bistånd.

Vi har ingen möjlighet att låta er ringa eller sms:a in era bidrag, så det krävs en liten ansträngning från er sida. Vi är alltså lite "old fashioned", men jag hoppas att detta inte hindrar er från att skänka en slant.
TACK PÅ FÖRHAND!


PS. Betalar ni medlemsavgift och bistånd samtidigt är det viktigt att ni anger det


fredag 4 oktober 2013

Besök på skolan

Vi hade längre pratat om att göra en återresa till Indien, men inte kommit fram till när den skulle bli av. När så våra goda vänner hörde av sig i början på 2011 och undrade om vi skulle resa tillsammans, tyckte vi det lät som en mycket bra idé. Resan skulle ske i anslutning till barnens novemberlov samma år.

Ett blombud?

På väg till återvinningen?

Ett elektriskt spindelnät?

Naturligtvis skulle resan i första hand uppfylla barnens önskemål...

Entrén till Kingdom of Dreams

...men jag hade en förhoppning om att få göra ett studiebesök på Integral School.

På barnhemmet Basundhara blev vi som alltid hjärtligt välkomnade. Vi insåg att vi var efterlängtade när vi fick varsin vacker blombukett och man hade tryckt upp en stor banderoll till vår ära. Efter kramkalas och rundtur blev vi bjudna på en mycket god lunch. Vi dekorerades även med armband och rödmålade fötter.

Blommor och banderoll

Dekorerade fötter

Som representant för vår förening fick jag så äran att överlämna 30.000 kronor till föreståndarinnan Saila. Dessa pengar, som var öronmärkta för skolprojektet mottogs med stor tacksamhet. De är så nöjda med föreningens arbete, både vad gäller sommarträffarna här hemma och biståndsarbetet.

Saila får en gåva på 30.000 kronor

Integral School ligger inte långt från Basundhara, men på grund av den eftersatta vägen tar resan ca 1 timme. Skolan ligger på landsbygden och på samma mark som Women’s Centre, vilket är ett skyddat boende för utsatta kvinnor. Huset byggdes för 50 kvinnor, men där bor idag drygt 70 kvinnor samt ett 30-tal av deras och andras barn. Mer om kvinnohemmet kan ni läsa i ett tidigare inlägg.
Bland dessa kvinnor bodde alltså ett 30-tal barn. Man var mycket väl medvetna om att detta inte var en bra situation för barnen, men vad var alternativet? Att slänga ut dem på gatan? Därför höll man på att bygga en ny skolbyggnad, intill den gamla. Man hade planerat för fler klassrum, en datasal, ett kemilabb och bibliotek. Men framför allt skulle det bli bostäder för barnen på övre plan. På så sätt skulle barnen kunna flyttas ut från den mycket olämpliga miljön inne på kvinnohemmet. Man planerade att ta den nya byggnaden i bruk inom ett halvår.

Skolbyggnaden under uppförande

Vi besökte skolan på en lördag, men för vår skull väntade ett tjugotal elever på oss i ett av klassrummen. De sjöng ett par vackra sånger innan de ville att jag skulle berätta varför vi var där. Det är inte lätt att så spontant hålla tal, men jag hoppas att de förstod hur oerhört imponerade vi är över deras arbete i ständig motvind. Jag försökte också förklara hur bra det känns att kunna ge tillbaka en liten, liten gåva till det land som gett oss den största gåvan i livet – våra älskade barn.

I klassrumet


Både elever och personal var nyfikna på oss

Som många vet är intrycken djupa efter ett besök i Indien och det tar ett tag att sortera och bearbeta allt man varit med om. I mitt fall satte vårt besök på Integral School och Women’s Centre djupa spår och jag är – om möjligt – ännu mer övertygad om att vi måste hjälpa dessa barn till ett drägligare liv.