Translate

söndag 20 oktober 2013

Jättecyklon in över Odisha

Förra veckan började massmedia rapportera om cyklonen "Phailin". Den förväntades dra in över Odisha* under lördagen den 12 oktober med vindstyrkor på över 200 km i timmen. Man beräknade även att 12 miljoner (!) människor skulle komma att påverkas.

Den tätbefolkade delstaten som ligger vid den Bengaliska viken är ofta utsatt för kraftiga monsunregn, tsunamis och cykloner.

Delstaten Odisha är rödmarkerad


I minnet fanns den fruktansvärda cyklonen år 1999 som krävde 20.000 dödsoffer, men denna gång var man betydligt bättre förberedd. Myndigheterna lyckades evakuera 860.000 människor, även om vissa vägrade lämna sina hem och sina djur.

När stormen mattades av efter ungefär 6 timmar kunde man konstatera att endast ett fåtal människor omkommit av fallande träd eller att hus kollapsat. De överlevande har trots detta drabbats hårt med förstörda hus och dränkta åkrar. Ett enormt arbete återstår med att röja bort träd som fallit, laga elledningar och bygga nya hus. Man varnar dessutom för att vattennivåerna kan stiga med upp mot 9 meter.

Naturligtvis fanns mina tankar hos våra vänner på barnhemmet. Jag mailade dem och på söndagen fick jag ett kort svar från Akshaya som kunde berätta att de klarat sig relativt bra, men då saknade både el och vatten.  Efter det har jag inte hört något mer, men vi får hoppas att inga nyheter är goda nyheter...


* Odisha hette tidigare Orissa, vilket massmedia oftare använder sig av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar