Translate

fredag 25 oktober 2013

Mera skolprojekt

För att hålla intresset uppe bland alla som skänker pengar, har vi förklarat för Basundhara hur viktigt det är att vi får rapporter om hur arbetet fortskrider. Trots att personalen har en tung arbetsbörda har de tagit till sig vår önskan. Rapporterna kommer inte tätt, men när de väl kommer är de oerhört gedigna.

I slutet på 2012 skickade vi 40.000 kronor, och några månader senare kom följande rapport från Integral School;

"Årlig rapport 2012-2013

Idag är en minnesvärd dag för skolan då vi firar 3 år. Trots många hinder längs vägen så går vi sakta med säkert mot en utveckling. Vi är glada att kunna säga att vi till viss del har förverkligat en dröm från huvudorganisationen Basundhara, och det är att kunna erbjuda de missgynnade barnen i vår stat en anständig och omvårdande barndom tillsammans med en formell utbildning.

Det har varit många svårigheter men vi har lyckats behålla vår anda och det har lett oss till målet. När vi startade hade vi 32 barn som bodde inne på kvinnohemmet. Nu har de flyttat in i en annan byggnad med plats för ytterligare 20 barn. Vi har nu 59 elever i skolan, 52 från boendet och 7 från fattiga familjer i närliggande byar. Barnen är mellan 4 och 16 år och omhuldas av lärarnas kärlek och omvårdnad. För närvarande kan vi inte ge barnen allt vi önskar, men vi kan stolt säga att det vi erbjuder är på nivå med andra internatskolor i staten. Vi hoppas att med tiden kunna ge fler behövande barn möjligheter så de inte känner sig förfördelade i livet.

Det är väldigt upplyftande att se att barnen har visat på stora förbättringar när det gäller deras känslomässiga beteende. De har fått mer självförtroende, blivit mer disciplinerade och ansvarstagande.

När det gäller utbildningsutvecklingen så har 10-20 elever i olika klasser klarat 80% av betygen och resterande fortsätter att utvecklas, men undantag för några få.

Följande är några av alla höjdpunkter som våra barn presterat;

Rani Podar i klass 5 har gjort inträdesprovet till Novodaya Schools

I tecknings-, yoga- och musiktävlingar som arrangerats av andra skolor har eleverna visat sina förmågor.

Den 23 september 2012 kom Nilu Patra, klass 5, på tredje plats i en tävling som organiserades av Odisha Yogasana Association och blev uttagen till att delta i en yogatävling på riksnivå i Punjab. Där kom hon på femte plats och fick pris och diplom av idrottsministern i Punjab. Nu är hon uttagen att vara med i en internationell yogatävling i Taiwan. Nilus framgångar är ett resultat av yogalärarens beundransvärda ansträngningar.

Mami Pradhan fick ett tröstpris i yogatävlingen som anordnades av Cuttack District Yogasan Association.

Våra barn gjorde oss stolta genom sitt deltagande i en yogauppvisning i november 2012, som organiserades av Departmen of Health an Family Welfare.

Den 20 januari 2013 fick fem av våra studenter pris i en skoltävling som organiserades av Vedic Yoga Pith i Cuttack. Subrat Pradhan och Chandrika Mahanta kom på fjärde plats i barnklassen, pojkar respektive flickor. Bland juniorflickor kom Rani Podar och Mamali Jena på andra plats, och Tapaswini Sethi på en tredje plats.

Den 6 januari 2013 fick Nilu Patra och Mami Pradhan placeringar i musik och teckning i en tävling som anordnades av Child Line i Cuttack.

Den 13-14 oktober 2012 deltog Rani Podar och Nilu Patra i en vetenskapsutställning.

Den 7 oktober 2012 deltog några elever i en målartävling på riksnivå i Bhubaneswar.

Våra elever fick uppskattning från besökarna för deras begåvade skådespelarinsatser i en pjäs som uppfördes under Baliyatra som anordnades av barnens välfärdskommitté i Odisha.

Den 7 december 2012 blev våra elever hyllade när de sjöng inledningssången vid firandet av Radhanatha Raths födelsedag.

I september 2012 organiserades ett ögonläger i vår skola av Dr Agrawals ögonsjukhus i Cuttack.

Vi har firat Ganesh Puja, Saraswati Puja, Raskhya Bandhan och även nationella helgdagar som Independence Day, Republic Day, Barnens Dag och Lärarnas Dag.

I år har skolutflykten gått till Puri och Konark, vilket är en dröm som blivit sann för våra barn. De var överlyckliga den dagen.


Barnen fick för första gången se havet när de åkte till PuriTrots att vi inte nått allt vi planerat tidigare har vi utvecklats. Vi hoppas att med er goda vilja och stöd så kan vi framöver ge barnen mer glädje och löften i livet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar