Translate

torsdag 31 oktober 2013

Varför bistå en skola?

Sedan 2009 bistår vi Basundharas internatskola med ekonomisk hjälp.

Varför är det så viktigt att barn, och framför allt flickor, får möjlighet att gå i skolan?

För ett år sedan chockades världen när den pakistanska flickan Malala sköts av talibaner på väg till skolan. Hon började som 11-åring att blogga för BBC om flickors rättighet till utbildning. Hon hyllades världen över, men talibanerna såg henne som ett starkt hot mot deras begränsande regler. Malala överlevde och när hon vaknade var hon en världsberömd kämpe som bland annat fått tala inför FN.


Malala Yousafzai


Fortfarande går 66 miljoner flickor i världen inte i skolan. Det är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser.

Exempel på hinder som gör att flickor inte går i skolan:

  • Barnäktenskap. Varje dag riskerar närmare 40 000 flickor under 18 år att giftas bort. Det leder ofta till att flickor tvingas sluta skolan och blir gravida medan de själva är barn.
  • Tidiga graviditeter och osäkra aborter är den vanligaste dödsorsaken bland flickor 15-19 år i U-länder.
  • Våld mot flickor. Till exempel gör risken för övergrepp på väg till skolan att föräldrar inte vågar låta sina flickor gå dit.
  • Tungt hushållsarbete. Flickor förväntas ofta ta hand om småsyskon och hushållet i stället för att utbilda sig.


Världsbanken har i studier kommit fram till att ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdom är att satsa på flickors utbildning. En utbildad flicka gifter sig senare, föder färre och friskare barn och ökar sina framtida inkomster med upp till 20 procent.

Forskning visar också att kvinnor återinvesterar det de tjänar i sin familj i större utsträckning än män, vilket gör att de kan lyfta sig själva och nästa generation ur fattigdom.

FN:s uträkningar visar att vissa länder förlorar så mycket som 6,5 miljarder kronor per år genom att inte flickor får utbildning.

Det går att vända utvecklingen – om viljan finns! Det förutsätter att regeringar världen över satsar resurser på att ge alla flickor rätt till en utbildning av god kvalitet i minst nio år samt utrotar barnäktenskap och våld mot flickor.

Under tiden världens vise män funderar, hjälper vi flickorna på Basundhara Integral School till en utbildning - hjälp till du också!

Uggla läser en bok
Källor: Aftonbladet och Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar