Translate

måndag 31 mars 2014

Bollywooddans

Vid två tillfällen har vi sökt (och fått) bidrag från en fond för att hyra in en danslärare till sommarträffen. Sommaren 2013 kom Anette Pooja från World Dance Company till träffen i Bohuslän, för att lära oss att dansa.
Anette Pooja
Anette är även kunnig i tempeldansen Odissi från Odisha, men det är en väldigt avancerad form av dans som tar lång tid att lära, så därför blev det denna gång en snabbkurs i den enklare och populärare Bollywooddansen.Även om dansen skulle vara enklare innehöll den en hel del olika moment, men de som deltog var superduktiga och när tiden var ute satt dansen som en smäck.Dansen övades in till toner av Dhoom Taana


Sommarens träff kommer att bjuda på andra aktiviteter. Ni har väl anmält er? Idag är sista anmälningsdagen!

måndag 24 mars 2014

Inte bara bistånd

Föreningen Basundharas vänner har två syften. Det ena är naturligtvis biståndsarbetet, som jag har berättat en hel del om.

Föreningens andra syfte är den sommarträff som vi arrangerar en helg i juli varje år, runt om i vårt avlånga land. Tanken med träffen är att den ska främja gemenskapen mellan barnen, ungdomarna och de vuxna.Gruppfoto 2013 på Ulvön i Bohuslän

Här är några röster från medlemmarna;


"Vi åker till träffen för att få träffa alla fina barn och vuxna. Dessa möten ger oss en känsla av samhörighet och en rikedom som är guld värd. Vi är alla fyra alltid alldeles berusade av glädje efter varje träff."

"Träffa andra familjer i samma situation, utbyta erfarenheter och hoppas på att vår son (när han blir äldre) känner att han har ett bra kontaktnät."

"För att våra barn ska skapa sig ett kontaktnät som de ev. kan ha nytta av på ”gamla dar”. Som grädde på moset får vi föräldrar träffa gamla och nya vänner som vi kan dela minnen och erfarenheter med."


Trosa Folkhögskola 2004

"Jag sjunger vidare på samma verser som ni ovan, tycker har fått med samma saker som jag anser är anledningen till att vi åker på träffarna. Kort sagt: Kul att träffa gamla och nya vänner för både barnen och de vuxna."

"Det bästa med träffen är ju att få träffa alla igen och att få nya vänner (både för stora o små)."

"Vi åker på sommarträffar för att träffa alla de barn och vuxna vi nu och för alltid känner en stor samhörighet till via Basundhara och Indien. Sommarträffarna är ett forum för att lyfta fram och hylla den del av våra barns historia som är knuten till Indien och Bas. Sommarträffarna är även ett sätt att knyta kontakter för nuvarande och framtida behov där samhörigheten till Indien kan spela avgörande roll."


Gruppfoto 2009 i Strömstad
Nu är det hög tid att anmäla sig till sommarens träff 18-20 juli, som hålls på Väddö utanför Norrtälje i Uppland.


Här hittar ni mer info om Turistgården Haga Bed & Breakfast http://www.turistgardenhaga.se/

Och här kan ni läsa om hur ni anmäler er http://basundhara.se/sommar14/

Vi ses väl?!  :o)

måndag 10 mars 2014

Håll koll på huvudskakningarna

Vi är förmodligen några stycken som missuppfattat indiernas intensiva huvudskakningar. Här kommer en liten instruktionsvideo, som på ett väldigt roligt sätt ger oss en förklaring.


tisdag 4 mars 2014

Alla barn har samma rätt till ett namn

Ola Richardsson, kommunikationschef på We Effect skriver;

We Effect har låtit analysföretaget Retriever gå igenom nära 1 400 tidningsartiklar om svenskt bistånd i Afrika. Svältande barn och svenska skolklasser som samlar in pengar var de dominerande bilderna. Ett snedvridet perspektiv, men kanske inte så förvånande. Svältkatastrofer som den på Afrikas horn är viktiga att rapportera om och en nyhetshändelse som engagerar i Sverige.
Vad som däremot förvånade oss mycket var att i princip ingen av personerna från Afrika fick ett namn i bildtexten. Värst var det för barnen som endast namnges i 3 av 100 artiklar. Däremot fick 98 av 100 vita män i rapporteringen sitt namn i tidningen.
Som före detta journalist brukar jag oftast försvara medierna när folk skäller, men i det här sammanhanget är det svårt. I en redaktionell artikel om människor i Sverige är i princip alla noga med att sätta ut namn på en person på en bild. Det är en individ, någon som spelar roll. Och skulle det bli fel, att namnet råkar ramla bort eller bli felaktigt, blir det idag ofta en rättelse dagen efter. Att det är en "bra bild", räcker inte för att man ska publicera ett foto av en anonym person. Men detta gäller alltså inte människor i Afrika.
FN:s barnkonvention, som Sverige undertecknat, föreskriver att alla barn har rätt till ett namn och en identitet. När svenska medier inte namnger afrikanska barn tillgodoses inte dessa rättigheter.
Resultatet av undersökningen visar att ytterst lite av bevakningen porträtterar människor i Afrika som aktiva och självständiga. Att de själva kan förbättra sitt liv. Genom att främst publicera bilder på anonyma offer cementeras i stället den ålderdomliga bilden av "vi" som välgörare och "dom" som passiva offer. Individer nedgraderas till objekt, vilket gör avståndet mellan människor i Sverige och människor i Afrika ännu så mycket längre.
We Effect uppmanar nu Sveriges tidningsutgivare att gemensamt ta ett krafttag för att ge en mänskligare bild av människor i fattiga länder. Be fotografer att alltid ta namn på personerna på bilderna. Sluta köpa namnlösa bildbyråbilder. Och inför en gemensam uppförandekod för branschen.
Första punkten på listan borde vara att börja berätta namnen på de barn som ofrivilligt får stå modell för fattigdomen på landets tidningssidor. Barn och vuxna har rätt till sitt namn, vare sig de bor i Örnsköldsvik eller i Afrika.

Källa: allehanda.se