Translate

söndag 11 maj 2014

Ingen liten skitsak

Jag kan bli väldigt imponerad av personer som uppfinner enkla och fungerande hjälpmedel. När "prylen" väl är tillverkad kan man inte förstå varför ingen kommit på detta långt tidigare? Helt genialt och leder till en stor skillnad i livet för utsatta människor.

Ett exempel är Hans Thore Hanzon vars soldrivna spisar förenklar tillvaron i de länder där solen lyser oavbrutet samtidigt som ved är en bristvara.

En annan uppfinnare är Anders Wilhelmsson, grundaren till företaget Peepoople, tillverkare av engångstoaletten Peepoo.För ett par år sedan tilldelades han Änglamarkspriset och juryns motivering löd:

"Att få uträtta sina behov på ett tryggt och säkert sätt är kanske en självklarhet för många av oss, men i stora delar av världen ser det annorlunda ut. Idag saknar mer än 2,6 miljarder människor tillgång till grundläggande sanitet. 
Var 15:e sekund dör ett barn på grund av vatten som förorenats av mänskliga fekalier.

Denna brist innebär en stor otrygghet, inte minst för kvinnor och barn vilka utsätts för trakasserier och våldtäkter där man saknar toalett och enskildhet, samt skapar enorma problem med miljön.

Därför har skapandet av engångstoaletten Peepoo inneburit en ökad trygghet för redan utsatta personer men också en betydande insats för miljön.

Att Peepoo efter användning dessutom blir till gödsel som är en värdefull tillgång i jordbruket och i det enskilda hushållet samt en affärsmöjlighet är även det en bidragande orsak till att Anders Wilhelmsson är årets Änglaprisvinnare"


Jag kan inte se att Peepoople är verksamma i Indien, men förhoppningsvis kan de göra en insats även där.

Enligt en offentlig indisk rapport leder bristen på offentliga toaletter till att flickor mellan 12 och 18 år stannar hemma från skolan  i genomsnitt fem dagar i månaden. Det betyder att de går miste om hela 50 skoldagar per år.

År 2011 slog Indiens högsta domstol fast att alla landets offentliga skolor måste ha toaletter, men det är långt ifrån uppfyllt.

En FN-rapport från 2010 slår fast att bristen på fungerande toaletter slår hårt mot flickor som nåt puberteten, vilket i sin tur bidrar till en lägre utbildningsgrad och dålig hälsa för såväl de blivande kvinnorna som deras barn.

Nåt att tänka på när vi spolar våra toaletter med dricksvatten...

Källa: Peepoople.com, Änglamark.se, Arbetaren.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar