Translate

måndag 12 januari 2015

Hälsningar från skolan

Här kommer en hälsning från Snigdha på Sri Aurobindo Integral School och en lägesrapport:

Ett gott nytt år till alla våra vänner i Sverige. Det är väldigt vänligt att ni kommer ihåg våra barn och att ni regelbundet skickar pengar som stöd i deras uppväxt. På allas vägnar skickar jag vår oändliga tacksamhet.

Vi har nu 60 elever i skolan och alla bor i internatets två byggnader. Årskurserna sträcker sig från dagis till klass 8. De ordinarie lärarna är sju stycken, inklusive en som ansvarar i flickornas boende och en hos pojkarna. På grund av bristen på lärare undervisar husmor och assisterande husmor även i omvårdnadsklasserna. Vi har dessutom engagerat två flickor från Swadhar project för att ta hand om internatets nykomlingar. Under 2014 har vi börjar med dataundervisning för eleverna i årskurs 5 till och med 8.

På grund av anledningar vi inte kunnat råda över, kunde årskurs 4 inte startas upp. Därför beslutade vi att låta fem flickor flytta till en liknande skola, Chauliaganj Girls High School, 2 km bort. Tack vare att skolan ligger så nära kan vi regelbundet få information om deras utveckling. De kommer att ta examen år 2016.

Under 2014 deltog våra barn i många evenemang, både på och utanför skolan, arrangerat av skolan och andra organisationer. Jag bifogar foton från dessa händelser.

Varma hälsningar
Snigdha Biswal
Internatet


Den årliga idrottstävlingen

Prisutdelning vid idrottstävlingen

Barnen deltar i en teckningstävling på Odishas marina muséeum

Barnen spelar teater, organiserat av Child line (liknande vårt BRIS)

Dataundervisning på skolan

Tävling i att debattera, organiserat av IPSAR

Teckningstävling i skolans lekhall, organiserat av IPSAR

En lycklig ögonblicksbild under idrottstävlingen

Från idrottsdagen

Klätterställning

Elever och personal på skolan

Utflykt till Paradip Port den 11 januari 2015, en av Indiens största hamnar


Vill Du också vara med och göra livet rikare för dessa barn?
Pg 29 26 28-5
Ange namn, adress och att det avser bistånd

Tack på förhand!

Foton: Snigdha Biswal, Cuttack, India

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar