Translate

måndag 2 november 2015

Boktips

Vi är några som i samband med våra adoptionsprocesser kommit i kontakt med Adoptionscentrums förra medarbetare, Monica Lind.

Monica Lind

Monica, som är mycket god vän med Basundharas föreståndarinna Saila, började sitt engagemang i samband med sin egen adoption på 1970-talet. Hon startade upp adoptionsverksamhet i Pakistan och hade barnen i sitt hem. Därefter ansvarade hon för adoptioner från flera länder i Latinamerika och Asien.

Tillsammans med tre andra kvinnor har hon nu skrivit en bok om internationella adoptioner från 1960-talet fram till 2012; Adopterad från ett annat land - om samarbetet med barnens ursprungsländer.

De funderade på hur deras erfarenheter skulle kunna bevaras. De hade ett behov av att beskriva vad de sett och vad de varit med om. Skrivandet blev både slitsamt och roligt och det väckte många starka känslor och minnen.
.


Varför blev jag adopterad?

Många adopterade vill veta mer om sin bakgrund. Vi såg barnen på barnhemmen världen över. De var så många. Så ensamma. Deras blickar följde oss. De såg rakt in i våra hjärtan. Är det du som är min mamma? Är det du som ska hämta mig?

Barnen var dömda att växa upp i barnhemsfängelser. De led brist på det mesta, framförallt på kärlek. Vi kunde inte acceptera att barn blev kvar i onödan när vi visste att det fanns många som ville bli deras föräldrar.

Vi provade och upptäckte att vi kunde förena barn som behövde föräldrar med vuxna som ville bli det. Adopterad från ett annat land kan ge adopterade viktiga pusselbitar i sökandet efter sin historia.


Boken består av två delar:

Första delen - Varför behövs adoptioner?
I första delen berättar de om barnen och adoptionerna. Hur gick det till? Varför övergavs barn? Varför blev de inte adopterade i sitt ursprungsland? Vilka svårigheter mötte författarna? Vad fanns det för lagstiftning? Och hur kommer biståndet in?

Andra delen - Adoptionsarbetet i 62 länder
Bokens andra del handlar om adoptionsverksamheten i 62 olika länder som barn adopterats ifrån. Små miniberättelser från verkligheten och rikligt med foton utgör en kontrast till den faktaspäckade texter.


Läs mer om boken här!


Källa: adopterad.net